Lista kandidata drugog kruga izbora za Studentski zbor Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci

Dana 16.lipnja 2016. provest će se drugi krug izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci, te izbori u I., II. i III. izbornoj jedinici Odjela za Informatiku. Izborno povjerenstvo Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci na temelju članka V.2. točke 7. stavka 3. Pravilnika za provedbu izbora predstavnika studenata u Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske izbore sastavnica Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 011-01/16-01/07, URBROJ: 2170-57-01-16-1 od 22. travnja 2016. godine), dana 7. lipnja 2016. godine potvrđuje valjanost pristiglih kandidatura, te se utvrđuje sljedeća lista kandidata:
 

I. IZBORNA JEDINICA: Preddiplomski studij
 
Kandidat: Antonia Horvat, matični broj: 0318003415, preddiplomski studij informatike
Zamjenica: Matea Smoković, matični broj: 0318003345, preddiplomski studij informatike
 
 
Kandidat: Leo Vitasović, matični broj: 0318003831, preddiplomski studij informatike
Zamjenica: Ivana Kovačić, matični broj: 0318003847, preddiplomski studij informatike
 
 
Kandidat: Toni Čavar, matični broj: 0318002743, preddiplomski studij informatike
Zamjenica: Ivana Barić, matični broj: 0318003067, preddiplomski studij informatike

 Životopisi
 Plan i program


II. IZBORNA JEDINICA: Diplomski studiji
 
Kandidat: Davor Zupičić, matični broj: 0318002535, diplomski studij informatike – modul Poslovna informatika
Zamjenik: Nikola Curilović, matični broj: 0318002096, diplomski studij informatike – modul Poslovna informatika

 Životopisi
 Plan i program
 

III. IZBORNA JEDINICA: Postdiplomski studij
 
Kandidat: Slobodan Beliga, matični broj: 0009050154, poslijediplomski doktorski studij, Inteligentni računalni sustavi
Zamjenica: Ivona Franković, matični broj: 0009038247, poslijediplomski doktorski studij, Informacijski sustavi 
 
 
 Životopisi
 Plan i program