Rezultati trećeg kruga izbora za Studentski zbor Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci

 Rezultati 3. kruga studentskih izbora predstavnika studenata u Studentski zbor Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci u 2016. godini.