Upis prijelaznika

Upisi u više godine studija za studente koji prelaze sa drugih visokih učilišta ili nastavljaju prethodno prekinuti studij odvijat će se u periodu od 5. do 16. rujna 2016. godine od 10:00 do 14:00 sati. Nakon što je studentu odobren upis od strane Odjela za informatiku, student dolazi na upis.