Poziv na predavanje: Metapodatkovni standradi u mrežnom okruženju

Pozivamo Vas na predavanje Metapodatkovni standradi u mrežnom okruženju koje će se održati u petak, 2. rujna, od 12.00 do 13.30 sati, u zgradi Sveučilišnih odjela (Radmile Matejčić 2) na Kampusu, učionica 357 (3. kat). Predviđeno trajanje predavanja je 60 minuta, a nakon toga vrijeme za pitanja i raspravu.
 
Predavač: doc. dr. sc. Boris Bosančić
Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku