Poziv na predavanje: Upravljanje povezanim setovima podataka znanstvenih istraživanja

Pozivamo Vas na predavanje Upravljanje povezanim setovima podataka znanstvenih istraživanja koje će se održati u petak, 2. rujna, od 10.00 do 11.30 sati, u zgradi Sveučilišnih odjela (Radmile Matejčić 2) na Kampusu, učionica 357 (3. kat). Predviđeno trajanje predavanja je 60 minuta, a nakon toga vrijeme za pitanja i raspravu.
 
 
Predavač: doc. dr. sc. Boris Bosančić
Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku