Završna konferencija projekta “Stand4INFO“

Pozivamo vas na završnu konferenciju projekta “Stand4INFO - Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacije i studijskih programa na osnovama Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području informatike” na kojem je jedan od partnera i Odjel za informatiku.
 

Konferencija će se održati 13. rujna 2016. godine u dvorani 1 Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu s početkom u 10:30.
 
 Poziv konferencije
 Program konferencije