Natječaj za odabir studenta-asistenta za potporu studentima s invaliditetom na Sveučilištu u Rijeci

Ured za studente s invaliditetom raspisao je natječaj za odabir studenta-asistenta za potporu studentima s invaliditetom na Sveučilištu u Rijeci tijekom zimskog semestra ak. god. 2016./2017.

Potpora studentima s invaliditetom može uključivati potporu pri kretanju (odlazak i dolazak na fakultet te kretanje po prostoru, rješavanje administrativnih procedura, nabava literature, fotokopiranje...), a sve u skladu s unaprijed definiranim potrebama studenata s invaliditetom. Rok za podnošenje prijava je 21.9.2016.

 Cjeloviti tekst natječaja