Rang liste za upis na diplomske studije

Objavljene su rang liste za upis na diplomske studije informatike. Upisi su 4. listopada 2016. od 10.00 do 14.00 sati u Studentskoj službi Odjela za informatiku (Radmile Matejčić 3, soba G-030).
 

 Rang lista za upis na diplomske studije informatike
 

Prilikom upisa, u Studentsku službu potrebno je donijeti:
  1. jednu fotografiju veličine 3x4 ili 4x6 cm
  2. presliku osobne iskaznice i dokument iz kojeg je vidljiv OIB kandidata
  3. dokaz o uplati participacije (školarine) za redovite studente koji plaćaju participaciju (školarinu) uplaćenu na IBAN Odjela za informatiku, poziv na broj: OIB-1 
  4. dokaz o uplati troškova upisa (upisnina) u iznosu od 330,00 kn uplaćenih na IBAN Odjela za informatiku, poziv na broj: OIB-2
  5. presliku diplome ili potvrde o završenom preddiplomskom studiju za studente koji nisu završili preddiplomski studij na Odjelu za informatiku (nije potrebno ovjeriti)
  6. U svrhu ostvarivanja prava na studentsku prehranu kandidat mora priložiti:
  • Potvrdu o prebivalištu za studenta čije je prebivalište izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta ili čije je prebivalište unutar županije u kojoj je sjedište visokog učilišta, ali se studentu priznaje viša razina prava radi geografskih i prometnih osobitosti prebivališta (priznaju se elektronički zapisi izdani putem sustava e-Građani),
  • Rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora za vrhunskog sportaša s prebivalištem izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta
 
Više informacija potražite ovdje.