SISTEMATSKI PREGLED ZA STUDENTE PRVE GODINE PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA INFORMATIKA

Svi studenti 1. godine preddiplomskoga sveučilišnoga studija Informatika OBAVEZNI su prisustvovati sistematskom pregledu u skladu s točkom 1.8.1. Plana i programa mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 126/06). 
 
Sistematski pregled održat će se u studentskoj ambulanti Kumičićeva ulica 8 (dr. med. Sandro Kresina, spec. školske medicine), prema rasporedu  u prilogu. Studenti trebaju sa sobom ponijeti zdravstvenu iskaznicu i OIB. Pregled je besplatan.