Natječaj za dodjelu nagrade najuspješnijem studentu s invaliditetom u 2015./2016.

Na prijedlog Ureda za studente s invaliditetom Studentskog savjetovališnog centra Sveučilište u Rijeci raspisuje Natječaj za dodjelu nagrade najuspješnijem studentu s invaliditetom u akademskoj godini 2015./2016. Najuspješnijem studentu dodjelit će se jednokratna novčana nagrada u iznosu od 1.000,00 kn. Krajnji rok za podnošenje prijava na natječaj je 21.11. 2016. godine (datum poštanskog žiga). 

 Natječaj
 Prijavni obrazac