Natječaj za studentske projekte u kulturi i umjetnosti

Otvoren je natječaj Studentskog kulturnog centra Sveučilišta u Rijeci za financiranje studentskih projekata iz kulture i umjetnosti u 2017. godini. Financijska sredstva dodjeljuju se studentskim projektima iz kulture i umjetnosti, a natječaj je namijenjen financiranju produkcije, prezentacije, distribucije i medijacije programa u kulturi i umjetnosti od interesa za studentice i studente Sveučilišta u Rijeci.
 

Na natječaj se mogu prijaviti studentice i studenti Sveučilišta u Rijeci ili studentske udruge upisane u Registar studentskih udruga i drugih organizacija na Sveučilištu u Rijeci.

Prijave se vrše elektronski, ispunjavanjem obrazaca koji se nalaze na mrežnim stranicama SKC-a te šalju na e-mail (skc@uniri.hr).
Rok za podnošenje prijava je 10. veljače 2017. Tekst natječaja i detaljnije informacije dostupni su na ovoj poveznici.