Reakreditacija doktorskog studija: obavijest i protokol za doktorande

Poštovani doktorandi, poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci trenutačno prolazi postupak reakreditacije koji provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO). U tu svrhu naše visoko učilište posjetit će međunarodno stručno povjerenstvo. Obavezan su dio protokola posjeta odvojeni sastanci s upravom visokog učilišta, predstavnicima osoblja i doktorandima.
 
Ljubazno Vas molimo da se u srijedu, 5. travnja 2017. godine u što većem broju odazovete na sastanak sa stručnim povjerenstvom koje bi željelo čuti i vaš glas. Sastanak s doktorandima održat će se u 10:15 u Vijećnici (O-403).
 
Međunarodno stručno povjerenstvo će održati grupni intervju s doktorandima dok se pojedinačni intervju može dogovoriti s koordinatoricom postupka iz AZVO-a putem e-maila: emita.blagdan@azvo.hr  ili za vrijeme „praznog sata“ (interni sastanci stručnog povjerenstva) naznačenom u protokolu.
Više informacija o samom postupku reakreditacije možete pronaći na mrežnoj stranici Agencije