Studentski zbor

Studentski zbor

Skupština Studentskog zbora Odjela za informatiku

Otavio Aničić, otavio.anicic@student.uniri.hr, predsjednik, predstavnik Odjela za informatiku u Studentskom zboru Sveučilišta u Rijeci
Izabel Sušanj, izabel.susanj@student.uniri.hr, zamjenica predsjednika, zamjenica predstavnika Odjela za informatiku u Studentskom zboru Sveučilišta u Rijeci
Slobodan Beliga, sbeliga@inf.uniri.hr, član
Ivona Frankovićifrankovic@inf.uniri.hr, zamjenica člana
Davor Zupičić, davor.zupicic@student.uniri.hr, član, tajnik
Nikola Curilović, nikola.curilovic@student.uniri.hr, zamjenik člana
Toni Čavartoni.cavar@student.uniri.hr, član
Ivana Barićivana.baric@student.uniri.hr, zamjenica člana
Antonia Horvatantonia.horvat@student.uniri.hr, član, zamjenica tajnika
Matea Smokovićmatea.smokovic@student.uniri.hr, zamjenica člana
Leo Vitasović, lvitasovic@student.uniri.hr, član
Ivana Kovačić, ikovacic@student.uniri.hr, zamjenica člana
Maja Belobaba, maja.belobaba@uniri.hr, studentska pravobraniteljica
 


Predstavnici u Vijeću odjela

Predstavnica studenata u Vijeću Odjela za informatiku za preddiplomski studij:
Antonia Horvat (antonia.horvat@student.uniri.hr)
Zamjenica predstavnice studenata u Vijeću Odjela za informatiku za preddiplomski studij:
Matea Smoković (matea.smokovic@student.uniri.hr)
Predstavnik studenata u Vijeću Odjela za informatiku za diplomski studij:
Davor Zupičić (davor.zupicic@student.uniri.hr)
Zamjenik predstavnika studenata u Vijeću Odjela za informatiku za diplomski studij:
Nikola Curilović (nikola.curilovic@student.uniri.hr)
Predstavnik studenata u Vijeću Odjela za informatiku za doktorski studij:
Slobodan Beliga (sbeliga@inf.uniri.hr)
Zamjenica predstavnika studenata u Vijeću Odjela za informatiku za doktorski studij:
Ivona Franković (ifrankovic@inf.uniri.hr)
 
 

Predstavnici i zamjenici studenata

Preddiplomski studij

 
1. godina – Danijela Šalić, danijela.salic@student.uniri.hr (predstavnica)
                     Veronika Grozdanić, veronika.grozdanic@student.uniri.hr (zamjenica)

2. godina – Simona Starčević, simona.starcevic@student.uniri.hr (predstavnica)
                     Ivana Kovačić, ikovacic@student.uniri.hr (zamjenica)

3. godina – Antonia Horvat, antonia.horvat@student.uniri.hr (predstavnik)
                     Matea Smoković, matea.smokovic@student.uniri.hr (zamjenica)
 
 

Diplomski studij

 
1. godina – Toni Čavar, toni.cavar@student.uniri.hr (predstavnik)
                      Ivana Barić, ivana.baric@student.uniri.hr (zamjenica)

2. godina – Davor Zupičić, davor.zupicic@student.uniri.hr (predstavnik)
                     Jasmin Abou Aldan, jasmin.abou.aldan@student.uniri.hr (zamjenik)
 


Odbor za upravljanje i unapređivanje kvalitete

Predstavnica studenata u Odboru za kvalitetu - Izabel Sušanj, izabel.susanj@student.uniri.hr
 
Zamjenik predstavnice studenata u Odboru za kvalitetu - Otavio Aničić, otavio.anicic@student.uniri.hr
 

Predstavnici u povjerenstvima prema Pravilniku o stegovnoj odgovornosti studenata Sveučilišta u Rijeci

 

Stegovno povjerenstvo

 

Snežana Mamula (zamjenik Mladen Čorak)
 

Žalbeno stegovno povjerenstvo

 

Toni Čavar (zamjenik Marko Kotaranin)