Studentski predstavnici

Milan Petrović, predsjednik Studentskog zbora OIRI
Marina Kaluža, zamjenica predsjednika Studentskog zbora OIRI

 
Andrea Toić, predstavnica studenata preddiplomskog studija u Vijeću OIRI
Nikolina Ljubičić, predstavnica studenata diplomskog studija u Vijeću OIRI
Slobodan Beliga – predstavnik studenata poslijediplomskog studija u Vijeću OIRI


Jasmin Makaj, predstavnik studenata u Odboru za kvalitetu

 

Predstavnici u povjerenstvima prema Pravilniku o stegovnoj odgovornosti studenata Sveučilišta u Rijeci

 

Stegovno povjerenstvo

 

Snežana Mamula (zamjenik Mladen Čorak)
 

Žalbeno stegovno povjerenstvo

 

Toni Čavar (zamjenik Marko Kotaranin)