Obavijesti doktorskog studija - generacija 2015

Obavijest o upisu i raspored predavanja

Obavijest o upisu u I. semestar poslijediplomskog doktorskog studija, ak. godina 2015/16 kao i raspored sati za I. semestar nalaze se u dokumentima ispod.

 Obavijest o upisu
 Raspored predavanja 

Rang lista kandidata za upis

 Rang lista kandidata za upis na Poslijediplomski sveučilišni studij Informatika u a.g. 2015/2016.

Znanstveni programi mentora 2015./2016.

 Znanstveni programi mentora 2015/2016

 

Osnovne informacije za generaciju koja se upisuje 2015. godine

Uvjeti upisa i kriteriji za odabir studenata opisani su u Pravilniku o poslijediplomskom doktorskom studiju „Informatika".
 
Cijena studija je 40.000,00 KN.
Školarina se plaća u ratama pri upisu semestara.
Prvu ratu potrebno je uplatiti pri upisu na studij (7.000,00 KN).
Pri upisu drugog, trećeg i četvrtog semestra uplaćuje se po 7.000,00 KN, a pri upisu petog i šestog semestra uplata iznosi po 6.000,00 KN.
Početak nastave za ak. godinu 2015/16. očekuje se početkom prosinca 2015.
Detaljne informacije o poslijediplomskom doktorskom studiju „Informatika" mogu se pronaći u pravilniku i programu poslijediplomskog studija.