Obrana teme - Slobodan Beliga

Javna obrana teme doktorskog rada pod nazivom „Izvlačenje ključnih riječi iz teksta zasnovano na strukturnim svojstvima jezičnih kompleksnih mreža” ("Keyword Extraction Based on the Structural Properties of Language Complex Networks") kandidata Slobodana Belige, održat će se u petak, 6. listopada 2017. godine u 16,00 sati u Vijećnici Odjela za informatiku (prostorija O-403) pred Povjerenstvom za ocjenu teme doktorata u sastavu:
 
1. prof. dr. sc. Ivo Ipšić, Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci, predsjednik
2. doc. dr. sc. Marina Ivašić-Kos, Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci, član
3. prof. dr. sc. Ljupčo Todorovski, Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani i Institut Jožef Stefan, čla
 

Obrani teme doktorske disertacije pored navedenih članova Povjerenstva prisustvovat će mentorica izv. prof. dr. sc. Sanda Martinčić-Ipšić.


 Odluka