AARC doktorska konferencija

Sveučilište u Rijeci na čelu s rektoricom Snježanom Prijić-Samaržijom preuzelo je koncem svibnja 2018. godine jednogodišnje predsjedanje Rektorskom konferencijom Alpe-Adria (Alps-Adriatic Rectors’ Conference – AARC) u sklopu koje će se u organizaciji Doktorske škole Sveučilišta u Rijeci organizirati međunarodna AARC konferencija za doktorande 19. i 20. rujna 2019. na Kampusu Sveučilišta u Rijeci, u zgradi sveučilišnih Odjela, dvorana O-028, sa službenim početkom u 9:00 sati.


Ovogodišnja konferencija donosi aktualna predavanja iz područja Inovativnih tehnologija u biomedicini („Innovative technologies in biomedicine“) na kojoj će ugledni plenarni predavači predstaviti novosti iz područja.

U sklopu konferencije organizirati će se i prezentacije rezultata znanstvenih istraživanja u vidu posterskih priopćenja i oralnih prezentacija za odabrane teme.

Službeni jezik konferencije je engleski jezik.

Prijava sažetaka za poster prezentacije potrebno je dostaviti do 1. srpnja 2019. putem online obrasca. Obavijest o prihvaćanju oralne prezentacije bit će dostavljena do 15. kolovoza 2019.

Rok za registraciju svim zainteresiranim za prisustvovanje Doktorskoj konferenciji je 31. kolovoza 2019. putem online obrasca.

Omogućeno je sudjelovanje na konferenciji bez plaćanja kotizacije.

Više detalja možete potražiti na poveznici.