AARC doktorska konferencija - produljenje roka

Sveučilište u Rijeci na čelu s rektoricom Snježanom Prijić-Samaržijom preuzelo je koncem svibnja 2018. godine jednogodišnje predsjedanje Rektorskom konferencijom Alpe-Adria (Alps-Adriatic Rectors’ Conference – AARC) u sklopu koje će se u organizaciji Doktorske škole Sveučilišta u Rijeci organizirati međunarodna AARC konferencija za doktorande 19. i 20. rujna 2019. na Kampusu Sveučilišta u Rijeci, u zgradi sveučilišnih Odjela, dvorana O-028, sa službenim početkom u 9:00 sati.


Rok za registraciju svim zainteresiranima za prisustvovanje Doktorskoj konferenciji ostaje nepromijenjen do 31. kolovoza 2019. putem prijavnog obrasca ili putem maila na doktorska@uniri.hr.
 
Rok za dostavu poster prezentacije produžuje se do 1. rujna 2019. putem prijavnog obrasca ili putem maila na doktorska@uniri.hr.
 
Obavijest o prihvaćanju oralne prezentacije bit će dostavljena prijaviteljima do 10. rujna 2019. putem e-maila.