Obavijesti doktorskog studija - generacija 2012

Raspored predavanja

Raspored predavanja za akademsku godinu 2015./2016. nalazi se u priloženom dokumentu.

 Raspored predavanja 

Upute za kvalifikacijski ispit

pdf Kvalifikacijski ispit - upute 21.10.2015.

Upis u više semestre doktorskog studija - generacija 2012

Upisi u više semestre doktorskog studija (II.-VI. semestar) održavat će se u periodu od 16.-27. studenog od 10-14 sati u studentskoj službi. Mole se kandidati kojima predstoji polaganje kvalifikacijskog ispita da kontaktiraju svog mentora koji  za Vijeće Odjela najkasnije do 23. 10. treba predložiti povjerenstvo za polaganje kvalifikacijskog ispita. Detaljnije informacije preuzmite u prilogu.

 Obavijest o upisu u više semestre doktorskog studija

Javno izlaganje o rezultatima istraživanja u 4. semestru - doktorand Vanja Slavuj

Javno izlaganje o rezultatima istraživanja u 4. semestru pod naslovom "Adaptivni sustav e-učenja jezika zasnovan na Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike" održat će 17.9.2015. u 13h u prostoriji O-358 doktorand Vanja Slavuj.

Obrana teme - Perino Krneta

Javna obrana teme doktorskog rada pod nazivom Metodika za održavanje poslovnog softvera“ („Methodology for Business Software Maintenance“) kandidata Perine Krenete, održat će se u srijedu, 27. svibnja 2015. godine u 10,00 sati u prostoriji O-367 pred Povjerenstvom za ocjenu teme doktorata u sastavu:

 • doc. dr. sc. Ana Meštrović,
 • izv. prof. dr. sc. Patrizia Poščić i
 • doc. dr. sc. Božidar Kovačić.
 
Obrani teme doktorske disertacije pored navedenih članova Povjerenstva prisustvovat će mentorica doc. dr. sc. Sanja Čandrlić, a bit će prisutna i voditeljica poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija izv. prof. dr. sc. Maja Matetić.
 

Obrana teme - Danijela Jakšić

Javna obrana teme doktorskog rada pod nazivom Model repiozitorija meta-podataka za evoluciju sheme skladišta podataka te integraciju sa sustavom za upravljanje osnovnim podacima“ („Metadata repository model for data warehouse schema evolution and integration with master data management system“) kandidatkinje Danijele Jakšić, održat će se u četvrtak, 28. svibnja 2015. godine u 12,30 sati u prostoriji O-365 pred Povjerenstvom za ocjenu teme doktorata u sastavu:

 • prof. dr. sc. Mile Pavlić,
 • prof. dr. sc. Mario Radovan i
 • izv. prof. dr. sc. Maja Matetić.
 
Obrani će prisustvovati komentor izv. prof. dr. sc. Patrizia Pošćić i doc. dr. sc. Ana Meštrović kao zamjena voditeljice poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija.

Obrana teme - Petar Jurić

Javna obrana teme doktorskog rada pod nazivom „Dubinska analiza tijekovnih podataka u sustavima prilagođenim za mobilno učenje uz računalne igre i društvene mreže“ („Stream Data Mining in Systems Adapted to Mobile Game-based Learning and Social Media“) kandidataPetra Jurića, održat će se u utorak, 16. prosinca 2014. godine u 11,00 sati u prostoriji 357 pred Povjerenstvom za ocjenu teme doktorata u sastavu:

 • prof. dr. sc. Ivo Ipšić,
 • doc. dr. sc. Marina Ivašić-Kos i
 • doc. dr. sc. Ana Meštrović.
 
Obrani pored članova Povjerenstva prisustvuju mentor izv. prof. dr. sc. Maja Matetić i doc. dr. sc. Božidar Kovačić.

 Odluka i obavijest o javnoj obrani teme

Obrana teme - Nikola Šamec

Javna obrana teme doktorskog rada pod nazivom „Razvoj sustava temeljenog na znanju za modeliranje oslonjivosti poslovnoga informacijskog sustava“ („Development of Knowledge Based System for Dependability Modeling of Business Information System”) kandidata Nikole Šameca, održat će se u četvrtak, 18. prosinca 2014. godine u 12,00 sati u prostoriji 359 pred Povjerenstvom za ocjenu teme doktorata u sastavu:

 • prof. dr. sc. Mile Pavlić,
 • izv. prof. dr. sc. Patrizia Poščić i
 • doc. dr. sc. Ana Meštrović.
 
Obrani pored članova Povjerenstva prisustvuju mentor doc. dr. sc. Alen Jakupović, te voditeljica doktorskog studija izv. prof. dr. sc. Maja Matetić.

 Odluka i obavijest o javnoj obrani teme

Obrana teme - Adam Butigan

Javna obrana teme doktorskog rada pod nazivom „Metodika prijenosa CAD podataka iz prostornih planova u geografski informacijski sustav prostornog uređenja“ („Methodology of the CAD data conversion from spatial plans to the  geographic information system of the physical planning“) kandidata Adama Butigana, održat će se u četvrtak, 18. prosinca 2014. godine u 10,00 sati u prostoriji 359 pred Povjerenstvom za ocjenu teme doktorata u sastavu:

 • doc. dr. sc. Sanja Čandrlić,
 • doc. dr. sc. Alen Jakupović i
 • doc. dr. sc. Ana Meštrović.
 
Obrani pored članova Povjerenstva prisustvuju mentor prof. dr. sc. Mile Pavlić, te voditeljica doktorskog studija izv. prof. dr. sc. Maja Matetić.

 Odluka i obavijest o javnoj obrani teme

Obrana teme - Jasminka Tomljanović

Javna obrana teme doktorskog rada pod nazivom „Sustav za generiranje pitanja i provjeru prevođenja s hrvatskog jezika na engleski jezik“ („The system for generating questions and verify translation from Croatian to English“) kandidatkinje Jasminke Tomljanović, održat će se u četvrtak, 18. prosinca 2014. godine u 9,30 sati u prostoriji 359 pred Povjerenstvom za ocjenu teme doktorata u sastavu:

 • doc. dr. sc. Alen Jakupović,
 • doc. dr. sc. Ana Meštrović i
 • doc. dr. sc. Sanja Čandrlić.
 
Obrani pored članova Povjerenstva prisustvuju mentor prof. dr. sc. Mile Pavlić, te voditeljica doktorskog studija izv. prof. dr. sc. Maja Matetić.

 Odluka i obavijest o javnoj obrani teme