Obavijesti doktorskog studija - generacija 2014

Kvalifikacijski doktorski ispit kandidata Tede Vrbanca

Kandidat Tedo Vrbanec polagat će kvalifikacijski ispit u srijedu, 11. studenog 2015. godine u 16,00 sati u prostoriji 357. 

Rad možete preuzeti  ovdje

Kvalifikacijski doktorski ispit kandidata Saše Samboleka

Kandidat Saša Sambolek polagat će kvalifikacijski ispit u petak, 13. studenog 2015. godine u 13,00 sati u prostoriji 357. 

Rad možete preuzeti  ovdje

Raspored predavanja

Raspored predavanja za akademsku godinu 2015./2016. nalazi se u priloženom dokumentu.

 Raspored predavanja 

Upute za kvalifikacijski ispit

pdf Kvalifikacijski ispit - upute 21.10.2015.

Upisi u više semestre doktorskog studija - generacija 2014

Upisi u više semestre doktorskog studija (II.-VI. semestar) održavat će se u periodu od 16.-27. studenog od 10-14 sati u studentskoj službi. Mole se kandidati kojima predstoji polaganje kvalifikacijskog ispita da kontaktiraju svog mentora koji  za Vijeće Odjela najkasnije do 23. 10. treba predložiti povjerenstvo za polaganje kvalifikacijskog ispita. Detaljnije informacije preuzmite u prilogu.

 Obavijest o upisu u više semestre doktorskog studija

Raspored predavanja (zimski semestar 2014./2015.)

 Preuzmite raspored predavanja za oba modula doktorskog studija

Rang lista kandidata za upis na Poslijediplomski sveučilišni studij Informatika u a.g. 2014./2015.

 Preuzmite listu kandidata

Znanstveni programi mentora

Znanstveni programi mentora pdf znanstveni_programi_mentora_pds_14_15 03/09/2014,11:25

Osnovne informacije za generaciju koja se upisuje 2014. godine

Uvjeti upisa i kriteriji za odabir studenata opisani su u Pravilniku o poslijediplomskom doktorskom studiju „Informatika".

Cijena studija je 40.000,00 KN.
Školarina se plaća u ratama pri upisu semestara.
Prvu ratu potrebno je uplatiti pri upisu na studij (7.000,00 KN).
Pri upisu drugog, trećeg i četvrtog semestra uplaćuje se po 7.000,00 KN, a pri upisu petog i šestog semestra uplata iznosi po 6.000,00 KN.
Početak nastave za ak. godinu 2014/15. očekuje se krajem studenog 2014.
Detaljne informacije o poslijediplomskom doktorskom studiju „Informatika" mogu se pronaći u pravilniku i programu poslijediplomskog studija.