Obrane doktorskih disertacija

Obrana doktorske disertacije pristupnika Vanje Slavuja

Sukladno Odluci Vijeća Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci s 34. sjednice održane dana 13. lipnja 2017. godine
 
VANJA SLAVUJ
branit će doktortsku disertaciju 

Prilagodljivi sustav e-učenja za određivanje i poboljšanje jezičnih kompetencija zasnovan na Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike 
(Adaptive e-larning system for assessing and developing language competences based on the Common European framework of reference for languages)

u ponedjeljak, 26. lipnja 2017. godine u 11:00 sati na Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 2, Rijeka, u učionici O-S32 pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:

 

Opširnije...

Obrana doktorske disertacije pristupnice Martine Ašenbrener Katić

Sukladno Odluci Vijeća Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci s 29. sjednice održane dana 21. ožujka 2017. godine
 
MARTINA AŠENBRENER KATIĆ
branit će doktorsku disertaciju

Sustav za integraciju relacijske baze podataka i jednostavnih rečenica prirodnog jezika primjenom konceptualnog okvira „Node of Knowledge“ 
(A system for integration of relational database and simple sentences in natural language using the "Node of Knowledge" conceptual framework)

u utorak, 4. travnja 2017. godine u 13:30 sati na Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 2, Rijeka, u učionici O-S32 pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:

 

Opširnije...

Obrana doktorske disertacije pristupnice Danijele Jakšić

Sukladno Odluci Vijeća Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci s 23. sjednice održane dana 15. studenoga 2016. godine
 
DANIJELA JAKŠIĆ
branit će doktorsku disertaciju

Model repozitorija meta-podataka za evoluciju sheme skladišta podataka te integraciju sa sustavom za upravljanje matičnim podacima
(Metadata repository model for data warehouse schema evolution and integration with master data management system)

u četvrtak, 24. studenoga 2016. godine u 14:30 sati na Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 2, Rijeka, u učionici O-S32 pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:

 

Opširnije...

Obrana doktorske disertacije pristupnika Igora Juga

Sukladno Odluci Vijeća Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci s 18. sjednice održane dana 31. svibnja 2016. godine
 
mr. sc. IGOR JUGO
branit će doktorsku disertaciju

Prilagodljivi tutorski sustav za e-učenje podržan dubinskom analizom podataka
(Adaptive 
tutoring e-learning system supported by data mining)

u utorak, 7. lipnja 2016. godine u 10:00 sati na Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 2, Rijeka, u učionici O-S32 pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:

 

Opširnije...