Javne obrane tema doktorskih disertacija

Obrana teme - Tedo Vrbanec

Javna obrana teme doktorskog rada pod nazivom „Otkrivanje plagiranja pri parafraziranju korištenjem modela dubokog učenja” ("The Detection of Paraphrasing Plagarism by Using Deep Learning Models") kandidata Tede Vrbanca, održat će se u četvrtak, 3. svibnja 2018. godine u 14,00 sati u Vijećnici Odjela za informatiku (prostorija O-403) pred Povjerenstvom za ocjenu teme doktorata u sastavu:
 
1. izv. prof. dr. sc. Sanda Martinčić-Ipšić, Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci, predsjednik
2. doc. dr. sc. Marina Ivašić-Kos, Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci, član
3. izv. prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović, Filozofski fakultet u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu, član
 

Obrani teme doktorske disertacije pored navedenih članova Povjerenstva prisustvovat će mentorica izv. prof. dr. sc. Ana Meštrović i voditeljica poslijediplomskog doktorskog studija prof. dr. sc. Maja Matetić.
 

Opširnije...

Obrana teme - Slobodan Beliga

Javna obrana teme doktorskog rada pod nazivom „Izvlačenje ključnih riječi iz teksta zasnovano na strukturnim svojstvima jezičnih kompleksnih mreža” ("Keyword Extraction Based on the Structural Properties of Language Complex Networks") kandidata Slobodana Belige, održat će se u petak, 6. listopada 2017. godine u 16,00 sati u Vijećnici Odjela za informatiku (prostorija O-403) pred Povjerenstvom za ocjenu teme doktorata u sastavu:
 
1. prof. dr. sc. Ivo Ipšić, Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci, predsjednik
2. doc. dr. sc. Marina Ivašić-Kos, Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci, član
3. prof. dr. sc. Ljupčo Todorovski, Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani i Institut Jožef Stefan, član
 

Obrani teme doktorske disertacije pored navedenih članova Povjerenstva prisustvovat će mentorica izv. prof. dr. sc. Sanda Martinčić-Ipšić.


 

Obrana teme - Marina Rauker Koch

Javna obrana teme doktorskog rada pod nazivom „Sustav za generiranje odgovora na pitanja razvijen na osnovi konceptualnog okvira Node of knowledge ili Transformacija rečenica i pitanja u relacijsku bazu podataka te odgovora na pitanja pomoću konceptualnog okvira Node of knowledge" (Q/A System Developed on the Basis of the Conceptual Framework Node of Knowledge or Transformation of Sentences and Questions into a Relational Database and Answers to Questions Using the Conceptual Framework Node of knowledge) kandidatkinje Marine Rauker Koch, održat će se u utorak, 13. lipnja 2017. godine u 14,30 sati u prostoriji O-357 pred Povjerenstvom za ocjenu teme doktorata u sastavu:

1. prof. dr. sc. Zdravko Dovedan Han, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik
2. izv. prof. dr. sc. Patrizia Poščić, Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci, član
3. doc. dr. sc. Alen Jakupović, Veleučilište u Rijeci, član
 
Obrani teme doktorske disertacije pored navedenih članova Povjerenstva prisustvovat će mentor prof. dr. sc. Mile Pavlić.
 

Obrana teme - Sabrina Šuman

Javna obrana teme doktorskog rada pod nazivom „Sustav temeljen na znanju za potporu modeliranju podataka metodom entiteta i veza” ("Knowledge Based System for Data modelling Support using Entity-relationship method")  kandidatkinje Sabrine Šuman, održat će se u četvrtak, 1. lipnja 2017. godine u 11,30 sati u prostoriji O-359 pred Povjerenstvom za ocjenu teme doktorata u sastavu:
 
1. prof. dr. sc. Mile Pavlić, Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci, predsjednik
2. izv. prof. dr. sc. Sanda Martinčić-Ipšić, Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci, član
3. prof. dr. sc. Dragan Čišić, Pomorski fakultet, Sveučilište u Rijeci, član
 
Obrani teme doktorske disertacije pored navedenih članova Povjerenstva prisustvovat će mentor doc. dr. sc. Alen Jakupović.

 Odluka
 Obavijest o javnoj obrani teme

Obrana teme - Miodrag Sretenović

Javna obrana teme doktorskog rada pod nazivom „Adaptivni transformacijski model održavanja poslovnih aplikacija“ („Adaptive transformation model maintenance of business applications“) kandidata Miodraga Sretenovića, održat će se u ponedjeljak, 18. srpnja 2016. godine u 10,00 sati u prostoriji O-365 pred Povjerenstvom za ocjenu teme doktorata u sastavu:
 
1. prof. dr. sc. Mile Pavlić,
2. doc. dr. sc. Sanja Čandrlić i
3. prof. dr. sc. Dragan Čišić.
 
Obrani će prisustvovati mentor doc. dr. sc. Božidar Kovačić i voditeljica poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija prof. dr. sc. Maja Matetić.
 

Obrana teme - Maja Gligora Marković

Javna obrana teme doktorskog rada pod nazivom  „Sustav za dinamičko generiranje objekata učenja kao potpora individualno personaliziranoj nastavi“ („The system for dynamic generation of learning objects as support for individual personalized teaching”)  kandidata Maje Gligore Marković, održat će se u ponedjeljak, 16. svibnja 2016. godine u 10,00 sati u Vijećnici Odjela za informatiku pred Povjerenstvom za ocjenu teme doktorata u sastavu:
 
1. prof. dr. sc. Mile Pavlić, predsjednik
2. doc. dr. sc. Marina Ivašić Kos,
3. prof. dr. sc. Dragan Čišić.
 
Obrani će prisustvovati mentor doc. dr. sc. Božidar Kovačić, a bit će prisutna i voditeljica poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija prof. dr. sc. Maja Matetić.

 Odluka
 Obavijest o javnoj obrani teme

Obrana teme - Vanja Slavuj

Javna obrana teme doktorskog rada pod nazivom  „Prilagodljivi sustav e-učenja za određivanje i poboljšanje jezičnih kompetencija zasnovan na Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike“ („Adaptive e-learning system for detecting and enhancing language competences based on the Common European Framework of Reference for Languages”)  kandidata Vanje Slavuja, održat će se u četvrtak, 10. prosinca 2015. godine u 12,30 sati u prostoriji O-358 pred Povjerenstvom za ocjenu teme doktorata u sastavu:
 
1. prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić, predsjednik
2. doc. dr. sc. Irena Vodopija-Krstanović,
3. izv. prof. dr. sc. Ana Meštrović.
 
Obrani će prisustvovati mentor doc. dr. sc. Božidar Kovačić, a bit će prisutna i voditeljica poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija prof. dr. sc. Maja Matetić.

Obrana teme - Perino Krneta

Javna obrana teme doktorskog rada pod nazivom Metodika za održavanje poslovnog softvera“ („Methodology for Business Software Maintenance“) kandidata Perine Krenete, održat će se u srijedu, 27. svibnja 2015. godine u 10,00 sati u prostoriji O-367 pred Povjerenstvom za ocjenu teme doktorata u sastavu:

  • doc. dr. sc. Ana Meštrović,
  • izv. prof. dr. sc. Patrizia Poščić i
  • doc. dr. sc. Božidar Kovačić.
 
Obrani teme doktorske disertacije pored navedenih članova Povjerenstva prisustvovat će mentorica doc. dr. sc. Sanja Čandrlić, a bit će prisutna i voditeljica poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija izv. prof. dr. sc. Maja Matetić.
 

Obrana teme - Danijela Jakšić

Javna obrana teme doktorskog rada pod nazivom Model repiozitorija meta-podataka za evoluciju sheme skladišta podataka te integraciju sa sustavom za upravljanje osnovnim podacima“ („Metadata repository model for data warehouse schema evolution and integration with master data management system“) kandidatkinje Danijele Jakšić, održat će se u četvrtak, 28. svibnja 2015. godine u 12,30 sati u prostoriji O-365 pred Povjerenstvom za ocjenu teme doktorata u sastavu:

  • prof. dr. sc. Mile Pavlić,
  • prof. dr. sc. Mario Radovan i
  • izv. prof. dr. sc. Maja Matetić.
 
Obrani će prisustvovati komentor izv. prof. dr. sc. Patrizia Pošćić i doc. dr. sc. Ana Meštrović kao zamjena voditeljice poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija.

Obrana teme - Petar Jurić

Javna obrana teme doktorskog rada pod nazivom „Dubinska analiza tijekovnih podataka u sustavima prilagođenim za mobilno učenje uz računalne igre i društvene mreže“ („Stream Data Mining in Systems Adapted to Mobile Game-based Learning and Social Media“) kandidata Petra Jurića, održat će se u utorak, 16. prosinca 2014. godine u 11,00 sati u prostoriji 357 pred Povjerenstvom za ocjenu teme doktorata u sastavu:

  • prof. dr. sc. Ivo Ipšić,
  • doc. dr. sc. Marina Ivašić-Kos i
  • doc. dr. sc. Ana Meštrović.
 
Obrani pored članova Povjerenstva prisustvuju mentor izv. prof. dr. sc. Maja Matetić i doc. dr. sc. Božidar Kovačić.

 Odluka i obavijest o javnoj obrani teme