Kvalifikacijski doktorski ispiti

Kvalifikacijski doktorski ispit kandidatkinje Đurđice Vukić

Kandidatkinja Đurđica Vukić polagat će kvalifikacijski ispit u srijedu, 22. studenog 2017. godine u 14,30 sati u Vijećnici Odjela za informatiku.
 

Opširnije...

Kvalifikacijski doktorski ispit kandidatkinje Marine Bajčić

Kandidatkinja Marina Bajčić polagat će kvalifikacijski ispit u petak, 24. studenog 2017. godine u 14,00 sati u Vijećnici Odjela za informatiku.

Opširnije...

Kvalifikacijski doktorski ispit kandidata Igora Škorića

Kandidat Igor Škorić polagat će kvalifikacijski ispit u petak, 24. studenog 2017. godine u 13,00 sati u Vijećnici Odjela za informatiku.

Opširnije...

Kvalifikacijski doktorski ispit kandidatkinje Ingrid Hrga

Kandidatkinja Ingrid Hrga polagat će kvalifikacijski ispit u petak, 24. studenog 2017. godine u 12,00 sati u prostoriji 357.


Opširnije...

Kvalifikacijski doktorski ispit kandidatkinje Ivone Franković

Kandidatkinja Ivona Franković polagat će kvalifikacijski ispit u petak, 25. studenog 2016. godine, u 11,00 sati u prostoriji 357.

Opširnije...

Kvalifikacijski doktorski ispit kandidatkinje Katerine Černjeka

Kandidatkinja Katerina Černjeka polagat će kvalifikacijski ispit u četvrtak, 24. studenog 2016. godine, u 11,00 sati u prostoriji 359.

Opširnije...

Kvalifikacijski doktorski ispit kandidatkinje Kristine Blašković

Kandidatkinja Kristina Blašković polagat će kvalifikacijski ispit u četvrtak, 24. studenog 2016. godine, u 12,00 sati u prostoriji 358.

Opširnije...

Kvalifikacijski doktorski ispit kandidatkinje Sabine Šišović

Kandidatkinja Sabina Šišović polagat će kvalifikacijski ispit u četvrtak, 24. studenog 2016. godine, u 13,00 sati u prostoriji 358.

Opširnije...

Kvalifikacijski doktorski ispit kandidata Gordana Đurovića

Kandidat Gordan Đurović polagat će kvalifikacijski ispit u četvrtak, 20. listopada 2016. godine, u 12,00 sati u prostoriji 358.

Opširnije...

Kvalifikacijski doktorski ispit kandidata Valtera Popeškića

Kandidat Valter Popeškić polagat će kvalifikacijski ispit u utorak, 18. listopada 2016. godine, u 14,00 sati u prostoriji 358.

Opširnije...