Kvalifikacijski doktorski ispiti

Kvalifikacijski doktorski ispit kandidata Kreše Tomljenovića

Kandidat Krešo Tomljenović polagat će kvalifikacijski ispit u četvrtak, 22. studenog 2018. godine u 12:00 sati u porostoriji O-358.

Opširnije...

Kvalifikacijski doktorski ispit kandidata Matije Burića

Kandidat Matija Burić polagat će kvalifikacijski ispit u četvrtak, 22. studenog 2018. godine u 14:30 sati u porostoriji O-403.

Opširnije...

Kvalifikacijski doktorski ispit kandidata Kristiana Stančina

Kandidat Kristian Stančin polagat će kvalifikacijski ispit u srijedu, 24. listopada 2018. godine u 14:00 sati u prostoriji O-357.

Opširnije...

Kvalifikacijski doktorski ispit kandidatkinje Đurđice Vukić

Kandidatkinja Đurđica Vukić polagat će kvalifikacijski ispit u srijedu, 22. studenog 2017. godine u 14,30 sati u Vijećnici Odjela za informatiku.
 

Opširnije...

Kvalifikacijski doktorski ispit kandidatkinje Marine Bajčić

Kandidatkinja Marina Bajčić polagat će kvalifikacijski ispit u petak, 24. studenog 2017. godine u 14,00 sati u Vijećnici Odjela za informatiku.

Opširnije...

Kvalifikacijski doktorski ispit kandidata Igora Škorića

Kandidat Igor Škorić polagat će kvalifikacijski ispit u petak, 24. studenog 2017. godine u 13,00 sati u Vijećnici Odjela za informatiku.

Opširnije...

Kvalifikacijski doktorski ispit kandidatkinje Ingrid Hrga

Kandidatkinja Ingrid Hrga polagat će kvalifikacijski ispit u petak, 24. studenog 2017. godine u 12,00 sati u prostoriji 357.


Opširnije...

Kvalifikacijski doktorski ispit kandidatkinje Ivone Franković

Kandidatkinja Ivona Franković polagat će kvalifikacijski ispit u petak, 25. studenog 2016. godine, u 11,00 sati u prostoriji 357.

Opširnije...

Kvalifikacijski doktorski ispit kandidatkinje Katerine Černjeka

Kandidatkinja Katerina Černjeka polagat će kvalifikacijski ispit u četvrtak, 24. studenog 2016. godine, u 11,00 sati u prostoriji 359.

Opširnije...

Kvalifikacijski doktorski ispit kandidatkinje Kristine Blašković

Kandidatkinja Kristina Blašković polagat će kvalifikacijski ispit u četvrtak, 24. studenog 2016. godine, u 12,00 sati u prostoriji 358.

Opširnije...