Preddiplomski studiji


Preuzmite programe preddiplomskih studija Odjela za informatiku 
 


Verzije programa

   

Do 2012./2013.

Od 2012./2013.

 
      

Preddiplomski studij Informatike - jednopredmetni

   
   

Preddiplomski studij Informatike - dvopredmetni

   Napomena: U akademskoj godini 2017./2018. neće se upisivati nova generacija studenata u 1. godinu Preddiplomskog studija Informatike – dvopredmetni u kombinaciji sa studijima Filozofskog fakulteta u Rijeci.