Upisi na preddiplomski studij


Upis na preddiplomski studij u akad. god. 2018./2019.


 Natječaj za upise u 1. godinu preddiplomskog studija 2018./2019.Upis na preddiplomski studij u akad. god. 2017./2018.


 Informacije o upisima u 1. godinu preddiplomskog studija 2017./2018.


 Natječaj za upis Sveučilišta u Rijeci u 2017./2018.

 

 

U akademskoj godini 2017./2018. neće se upisivati nova generacija studenata u 1. godinu Preddiplomskog studija Informatike – dvopredmetni u kombinaciji sa studijima Filozofskog fakulteta u Rijeci.


Promjena uvjeta za upis na preddiplomske studije Informatike.
 

Prijelaz s drugih sveučilišnih studija na preddiplomski studij 


Prijelaz je moguć isključivo s drugih sveučilišnih studija uz zadovoljavanje uvjeta u Odluci o prijelazu s drugih sveučilišnih studija na preddiplomski studij informatike. Nije moguće prijeći sa stručnih studija koje izvode veleučilišta ili sveučilišta.

Odluka o prijelazu s drugih sveučilišnih studija na preddiplomski studij informatike
 Prezentacija sa primanja brucoša