Uvjeti za upis na preddiplomski studij informatike

Odjel za informatiku promijenio je uvjete za upis na preddiplomske studije Informatike.
Kao uvjet za upis u akademsku godinu 2016./2017. na Sveučilišne preddiplomske studije Informatike (jednopredmetni i dvopredmetni) kandidati trebaju imati položenu A-višu razinu mature iz matematike. Ostali uvjeti kao i kvote ostaju nepromijenjeni.