Upisi u više godine


Upisi u više godine studija

Upisi u više godine studija odvijat će se u periodu od 27. kolovoza do 26. rujna 2018. godine od 10:00 do 14:00 sati prema dolje navedenim uputama.
 

 Popis dokumenata potrebnih za upis i naputak o plaćanju školarine u ak. god. 2018./2019.
 Obrazac za upis u akademsku godinu 2018./2019.
Popis izbornih kolegija u ak. god. 2018./2019.
 


Upisi prijelaznika u više godine studija

Upisi u više godine studija za studente koji prelaze s drugih visokih učilišta ili nastavljaju prethodno prekinuti studij odvijat će se u periodu od 10. do 14. rujna 2018. godine od 11:00 do 14:00 sati. Student dolazi na upis nakon što mu je odobrena molba za upis od strane Odjela za informatiku.

 Popis dokumenata potrebnih za upis i naputak o plaćanju školarine u ak. god. 2018./2019.
 Obrazac za upis u akademsku godinu 2018./2019.
 Matični list
 Obrazac za e-indeks

 

Upute i odluke

 Naputak o organizaciji i provedbi ispita u akademskoj godini 2018./2019.
 Odluka - upis u 3. godinu s jednim nepoloženim ispitom s 1. godine
 Odluka o prijelazu s drugih sveučilišnih studija na preddiplomski studij informatike