Domaći projekti

Istraživački projekti Hrvatske zaklade za znanost

 

EU projekti


Istraživačke potpore Sveučilišta u Rijeci

Potpore za istraživačke timove od najmanje 5 istraživačaPotpore za istraživačke timove od najmanje 3 istraživačaInicijalne potpore mladim istraživačimaOstali projekti

 Djelatnici Odjela kao istraživači sudjeljuju u radu projekata:

 

  • Opening up education through Seamless and COLLAborative Mobile learning on tablet computers - SCOLLAm (FER-2014-HRZZ3), voditelj: doc. dr. sc. Ivica Botički, FER, Sveučilište u Zagrebu, financira: Hrvatska zaklada za znanost)