Student Class: Upoznajte i iskoristite mogućnosti EU fondova

Pozivamo vas na predavanje pod nazivom "Upoznajte i iskoristite mogućnosti EU fondova" koje će održati Daria Maravić, mag. oec. Predavanje će se održati u četvrtak 11. svibnja 2017. godine u 16:00 sati u predavaonici O-S32 Odjela za informatiku.


Sažetak: Za početak je potrebna ideja, nakon toga znanje o mogućnostima financiranja i prepoznavanje programa iz kojeg se realizacija ideje može financirati, a zatim počinje nimalo jednostavan put pripreme projekta. U okviru predavanja pozornost će se usmjeriti na izradu logičkih matrica i proračuna projekta, detaljima važnima za uspješnost projekta, uputama o kalkulaciji i evidentiranju troškova, osiguravanju revizorskog traga i primjeni redovitih izvještaja.

 
O predavaču: Daria Maravić  je magistra ekonomije. Radila je na Ekonomskom fakultetu kao asistent na katedrama računovodstva i poslovnih financija. Studij je završila među 10% najboljih studenata generacije. Tijekom studija boravila je u jednoj od zemalja koja je nabolje iskoristila sredstva iz fondova Europske unije, a to je Poljska. Članica je Udruge Hrvatskih računovođa i financijskih djelatnika. Sudjelovala je na brojnim radionicama namijenjenim korištenju EU fondova namijenjenim za pripremu i provedbu projekata. Trenutno je zaposlena u osnovnoj školi kao nastavnik matematike.