Research ClassResearchClass je naziv za pozvana predavanja znanstvenika iz Hrvatske i inozemstva s ciljem upoznavanja i povezivanja znanstvenika Odjela za informatiku sa njihovim znanstvenim postignućima.  
ResearchClass: Mining Sentiment Classification from Slovenian News Texts

Datum održavanja: petak, 5.2.2016. u 12:15 h u prostoriji O-357
Predavač: doktorand Jože Bučar (Faculty of Information Studies, Novo mesto)
Naziv predavanja: Mining Sentiment Classification from Slovenian News Texts

Sažetak: 

When the World Wide Web came along in 1990, it has radically changed lifestyles and functioning of individuals, organizations, and society. The exponential growth of data and users has lead the Web to become the main medium and an impressive source of data for every data scientist. Nowadays the Web is a huge  repository of structured and unstructured data; it contains facts and opinions, which we can extract.

Opširnije...

ResearchClass:Taxi call dialog system

Datum održavanja: utorak, 26.1.2016. u 12.00 h u prostoriji O-028
Predavač: Prof. dr. sc. Marina Dodigović, Xi'an Jiaotong-Liverpool University, Kina (CV)
Naziv predavanja: Taxi call dialog system
 
Sažetak: This problem is often encountered in large cosmopolitan conurbations in China and is quite typical of Suzhou, where foreigners need taxi services on a daily basis, which require phone calls in Chinese. Misunderstanding in such a conversation can often lead to the caller’s phone number being blacklisted or blocked by the service provider, leaving the caller with practically no alternatives. A spoken dialogue system supporting both English and Chinese would therefore provide an ideal solution for the caller. The project therefore involves speech data collection and analysis, which will ultimately feed into the development of such a system. 
 

ResearchClass: Link prediction for literature-based discovery

Datum održavanja: utorak, 3.11.2015. u 10.00 h u prostoriji 357
Predavač: dr. sc. Andrej Kastrin
Naziv predavanja: Link prediction for literature-based discovery
 
Sažetak: Literature-based discovery (LBD) is a text mining methodology for automatically generating research hypotheses from existing knowledge. We mimic the process of LBD as a classification problem on a graph of MeSH terms.

Opširnije...

ResearchClass: Razvoj metode za modeliranje znanja - Nodes of Knowledge

Datum održavanja: četvrtak 14.5.2015. u 14.00 h u prostoriji 357
Predavač: prof. dr. sc. Mile Pavlić
Naziv predavanja: Razvoj metode za modeliranje znanja - Nodes of Knowledge
 
Sažetak: Na Research classu prezentirat će se projekt "Proširenje metodologije razvoja informacijskog sustava metodama  umjetne inteligencije". Bit će prezentirana nova metoda NOK (Nodes Of Knowledge) za modeliranje teksta. Metoda NOK razvijena je kao razvojni okvir na Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci i na njoj radi više istraživača i nekoliko doktoranata.  O metodi je napisano 11 članaka od čega dva WOS. Bit će prikazan nastanak ideje i njeno postepeno širenje. Autori imaju veliko iskustvo s modeliranjem znanja sadržanog u podacima te će prikazati sličnost i razlike modeliranja dokumentacije IS i teksta. Prikazat će se koncepti NOK i njihova semantika, postavke: o čvorovima, o  vezama, o mreži znanja, o operacijama nad mrežom. Prikazat će se DNOK - dijagrami NOK i FNOK - Formalizirani NOK. Bit će prikazani rezultati izvlačenja znanja iz mreže znanja, odnosno potencijala metode da na traženi upit da odgovor.
 
 

ResearchClass: Predstavljanje projekata „LangNet“ i „KEYSTONE“

Datum održavanja: srijeda 22.4.2015. u 12h u prostoriji O-358
Predavač: izv. prof. Sanda Martinčić-Ipšić
Naziv predavanja:  Predstavljanje projekata „LangNet“ i „KEYSTONE“

Sažetak: LangNet je projekt sveučilišne potpore koji istražuje modeliranje jezika kompleksnim mrežama na način da se interakcije među lingvističkim jedinicama-čvorovima predstavljaju vezama u mreži. Mreže jezika na taj način mogu služiti za kvantitativnu strukturalnu analizu različitih jezičnih razina: fonetske, morfološke, sintaktičke, semantičke. Uspostavom formalnog modela za analizu kompleksnosti različitih jezičnih jedinica uspostavlja se metodološki okvir koji omogućuje analizu strukturne složenosti pojedine jezične razine, kao i njihov međurazinski odnos. Predložen pristup ima višestruke mogućnosti primjene u razvoju jezičnih tehnologija, koje u današnje vrijeme globalne informacijske povezanosti potiču razvoj različitih aplikacija: procjena kvalitete pojedinog teksta, određivanje autora ili žanra teksta, modeliranje mentalnih leksikona i/ili kognitivnih veza, rekonstrukcija i analiza dinamike procesa usvajanja jezika, određivanja značenja pojedine riječi u kontekstu, ekstrakcija semantičkog konteksta, koje sve redom imaju primjenu u inteligentnim računalnim sustavima.
 

Opširnije...

ResearchClass: Metodika za održavanje poslovnog softvera

Datum održavanja: ponedjeljak 30.3.2015. u 14h, u prostoriji O-357
Predavač: Perino Krneta
Naziv predavanja: Metodika za održavanje poslovnog softvera
 
Sažetak: Prema mnogim istraživanjima veliki dio resursa u informatičkim tvrtkama angažiran je na poslovima održavanja. Troškovi održavanja predstavljaju barem polovicu ukupnih troškova tijekom životnog ciklusa softvera. Prezentacija će obuhvatiti specifične zadatke koji se rješavaju tijekom održavanja softvera i probleme s kojima se informatička tvrtka susreće tijekom te faze životnog ciklusa. Prikazat će se glavne ideje koje vode ka razvoju Metodike za održavanje poslovnog softvera (MOPS). 
 

Opširnije...

ResearchClass: Metode i modeli za dizajn i evoluciju skladišta podataka

Datum održavanja: petak, 13.03.2015. u 13h, prostorija O-357
Predavač: Danijela Jakšić, mag. edu. inf.
Naziv predavanja: Metode i modeli za dizajn i evoluciju skladišta podataka
 

Sažetak: Na predavanju će se predstaviti rezultati istraživanja doktorandice Danijele Jakšić u 4. semestru poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija na Odjelu za informatiku. Predstavit će se osnovne informacije vezane uz doktorsko istraživanje, opisat će se ciljevi, hipoteze i očekivani doprinosi istraživanja, kratko će se opisati trenutno stanje istraživanja te će se ukazati na smjer budućeg rada.

Opširnije...

ResearchClass: prezentacija projekta "Povećavanje učinkovitosti sustava za e-učenje podržano dubinskom analizom podataka"

Predavač: Vanja Slavuj, mag.educ.inf.
Datum izlaganja: četvrtak 26.2.2015. u 14h, prostorija O-357

Na predavanju će se predstaviti projekt naziva Povećanje učinkovitosti sustava za e-učenje podržano dubinskom analizom podataka, na kojem sudjeluje dio istraživača Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci. Projekt se financira sredstvima potpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci od 2013. godine, a voditelj projekta je dr. sc. Božidar Kovačić.

Opširnije...

ResearchClass: Predstavljanje Erasmus+ projekta Creative Classroom


company presentation

Predavač: izv. prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić
Datum izlaganja: 22.1.2015. u 13h, prostorija O-358
 

Sažetak: Na predavanju će biti predstavljen projekt Creative Classroom na kojem sudjeluje Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci. Projekt je financiran u okviru projekta Erasmus+ programa Key action 2: Partnerships in the field of education, training and youth. Voditelj projekta je tvrtka BCS Koolitus, Tallin, Estonia, a partneri su: Tallinn University (Estonia), Sveučilište u Rijeci, Metropolia Ammattikorkeakoulu (Finland) i Univerza u Ljubljani (Slovenia).

Opširnije...

Prikaz sadržaja i strukture baze podataka metodom NOK

Predavač: Martina Ašenbrener Katić
Datum izlaganja: 24.11.2014. u 9h u prostoriji 358

Opširnije...