Research Class: Prilagodljivi sustav e-učenja za određivanje i poboljšanje jezičnih kompetencija

Datum izlaganja: 20.6.2017. u 12:30h, prostorija O-357
Predavač: Vanja Slavuj, mag.educ.inf.
Naslov predavanja: Prilagodljivi sustav e-učenja za određivanje i poboljšanje jezičnih kompetencija
 
Sažetak:
Sustavi za e-učenje koji imaju tutorsku ulogu sve su češće zastupljeni među obrazovnim sustavima svih domena. Takvi su sustavi dizajnirani sa ciljem preuzimanja uloge pravoga učitelja koji vodi brigu o svim aspektima procesa poučavanja korisnika, autonomno primjenjujući iste ili vrlo slične metode eksperta određenog područja. U takvim je kontekstima učenja nužno osigurati
personalizirani pristup zbog neizbježnih razlika u značajkama korisnika. Naime, korisnici sustava čine više ili manje heterogenu skupinu u kojoj se pojedinci razlikuju u karakteristikama poput razine znanja i vještina, iskustva, stila učenja, ciljeva ili interesa. Neodgovarajuća briga za razlike među korisnicima može smanjiti njihovu motivaciju za korištenje sustava, pa čak dovesti i do potpunog neuspjeha obrazovnog koncepta. Stoga je obrazovni tutorski softver nužno obogatiti prilagodljivim svojstvima. No, implementacija prilagodljivosti povećava zahtjeve dizajna sustava jer je potrebno najprije identificirati korisnikove značajke, pa potom osigurati kontinuirano praćenje njegova rada, analizu postupaka, pohranu podataka o individualnim značajkama i validne načine njihova ažuriranja, rezoniranje o scenarijima poučavanja i dostavljanju sljedećih aktivnosti i sl. U prezentaciji se opisuje prilagodljivi sustav za e-učenje engleskog jezika nazvan LLS, koji u obzir uzima korisnikovu razinu jezične sposobnosti u vještini čitanja temeljenu na Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ) i usmjerava ga prema višim razinama jezičnog standarda. Sustav najprije prikuplja početno znanje o korisniku putem prilagodljivog testa vještine čitanja kako bi čim ranije mogao započeti sa (smislenim) usmjeravanjem učenja. Usmjeravanje učenja u sustavu očituje se u preporukama vrste aktivnosti koja je, obzirom na korisnikovo znanje i kompetencije, optimalna u danom trenutku, te dostave materijala odgovarajuće složenosti. Također, validira se način prikupljanja početnih podataka o korisniku i sagledavaju učinci usmjeravanja na konačno postignuće.