ResearchClass: Predstavljanje projekata „LangNet“ i „KEYSTONE“

Datum održavanja: srijeda 22.4.2015. u 12h u prostoriji O-358
Predavač: izv. prof. Sanda Martinčić-Ipšić
Naziv predavanja:  Predstavljanje projekata „LangNet“ i „KEYSTONE“

Sažetak: LangNet je projekt sveučilišne potpore koji istražuje modeliranje jezika kompleksnim mrežama na način da se interakcije među lingvističkim jedinicama-čvorovima predstavljaju vezama u mreži. Mreže jezika na taj način mogu služiti za kvantitativnu strukturalnu analizu različitih jezičnih razina: fonetske, morfološke, sintaktičke, semantičke. Uspostavom formalnog modela za analizu kompleksnosti različitih jezičnih jedinica uspostavlja se metodološki okvir koji omogućuje analizu strukturne složenosti pojedine jezične razine, kao i njihov međurazinski odnos. Predložen pristup ima višestruke mogućnosti primjene u razvoju jezičnih tehnologija, koje u današnje vrijeme globalne informacijske povezanosti potiču razvoj različitih aplikacija: procjena kvalitete pojedinog teksta, određivanje autora ili žanra teksta, modeliranje mentalnih leksikona i/ili kognitivnih veza, rekonstrukcija i analiza dinamike procesa usvajanja jezika, određivanja značenja pojedine riječi u kontekstu, ekstrakcija semantičkog konteksta, koje sve redom imaju primjenu u inteligentnim računalnim sustavima.
 
KEYSTONE – „Semantic keyword-based search on structured data sources“ je COST projekt  u kojeg je uključeno 56 partnera iz 28 zemalja. Cilj KEYSTONE projekta istražiti i predložiti načine pretraživanja strukturiranih izvora podataka velikog opsega, otvorenoga dostupa kao i sustava virtualne integracije podataka pomoću pretraživanja temeljem ključnih riječi. Postizanje novoga načina pretraživanja strukturiranih izvora podataka pomoću ključnih riječi podrazumijeva uključivanje različitih znanja i ekspertiza poput semantičkog upravljanja podacima, semantičkoga weba, pretraživanja informacija, umjetne inteligencije, strojnog učenja, interakcije čovjeka s računalom, dizajna i pružanja podatkovnih usluga te računalne obrade prirodnoga jezika.