ResearchClass: Model repozitorija meta-podataka za evoluciju sheme skladišta podataka te integraciju sa sustavom za upravljanje matičnim podacima

Datum održavanja: ponedjeljak 21.11.2016. u 10.00 h u prostoriji 358
Predavač: Danijela Jakšić, mag. educ. inf.
Naziv predavanja: Model repozitorija meta-podataka za evoluciju sheme skladišta podataka te integraciju sa sustavom za upravljanje matičnim podacima

Sažetak: Skladište podataka (SP) se u današnje vrijeme nalazi u iznimno dinamičnom poslovnom okruženju. S jedne strane imamo brojne izvore podataka koji su podložni čestim promjenama podataka i strukture, dok s druge strane imamo brojne promjene u informacijskim zahtjevima koje postavljaju poslovni korisnici. Problem koji se istražuje kod evolucije skladišta podataka jest pamćenje promjena opsega te strukture podataka i meta-podataka, u dužem vremenskom periodu. Cilj ovog istraživanja bio je razviti model repozitorija meta-podataka (MDV) koji se zasniva na Data Vault (DV) metodi za modeliranje baza podataka. Ovako definiran repozitorij meta-podataka služi za integraciju skladišta podataka (SP) i sustava za upravljanje matičnim podacima (UMP) te za praćenje i upravljanje promjenama u SP/UMP podacima i meta-podacima, kao i u njihovim shemama. Na ovaj način evolucija sheme skladišta podataka provodi se isključivo uz proširenje postojeće sheme i bez gubitka informacija. Također, složenost provedbe evolucije SP/UMP sheme je smanjena u odnosu na tradicionalne pristupe zasnovane na relacijskom modelu i verzioniranju sheme, a repozitorij zasnovan na MDV modelu služi kao proširenje tradicionalnog relacijskog sistemskog kataloga. U okviru istraživanja razvijen je trajni i obuhvatni model repozitorija meta-podataka za integraciju i praćenje promjena shema SP i UMP, sistematiziran je formalni konačni skup osnovnih promjena nad shemom SP i UMP, definirana je formalna algebra za održavanje SP i UMP sheme, razvijena je arhitektura integriranog SP i UMP te je izgrađen prototip predloženog rješenja.