Research Class: Predstavljanje projekta: Automatsko raspoznavanje akcija i aktivnosti u multimedijalnom sadržaju iz domene sporta

Datum održavanja: 28.2.2017. u 11h u prostoriji O-357
Predavač: Doc. dr. sc. Marina Ivašić-Kos
Naziv predavanja: Predstavljanje projekta: Automatsko raspoznavanje akcija i aktivnosti u multimedijalnom sadržaju iz domene sporta

Sažetak:
U domeni sporta stvara se velik broj multimedijalnih materijala s različitih takmičenja, utakmica ili treninga te postoji velik interes za njihovom analizom kako kod profesionalnih sportaša i trenera tako i kod djece, rekreativaca, novinara i drugih.
Analiza pojedinih akcija u sportu kao što su npr. okret kod plivanja ili korak kod trčanja važna je za sportaše, trenere i za fizioterapeute jer omogućuje praćenje točnosti izvođenja vježbi, unaprjeđenje izvedbe, praćenje napretka te pripremu strategije. Za analize koja omogućuje tumačenje više slijednih akcija kao što je serviranje u tenisu, skok u dalj ili dodavanje u rukometu i njihovo povezivanje u smislenu aktivnost potrebno je znanje iz domene toga sporta.
Analiza multimedijalnih materijala danas je neophodna u profesionalnom sportu ali još se uvijek vrši uglavnom ručnim označavanjem pojedinih akcija. Razvoj postupaka za automatsko raspoznavanje akcija i aktivnosti sportaša u multimedijalnim materijalima omogućio bi učinkovitiju analizu i širu dostupnost takvih rješenja svima koji se žele baviti sportom.
Predstavit će se istraživački projekt kojem je cilj razvoj postupaka za detekciju i automatsko raspoznavanje individualnih akcija u multimedijalnom sadržaju iz odabrane domene sporta, razvoj modela za predstavljanje znanja i tumačenje aktivnosti iz te domene te definiranje metrike za usporedbu izvedbe akcije s referentnom izvedbom te akcije.