Research Class: Predstavljanje sveučilišne potpore - Učenje temeljeno na pogreškama i unaprjeđenje strojnog prevođenja za hrvatski jezik

Datum održavanja: 10.3.2017. u 12h u prostoriji O-357
Predavač: Doc. dr. sc. Marija Brkić Bakarić
Naziv predavanja: Predstavljanje sveučilišne potpore: Učenje temeljeno na pogreškama i unaprjeđenje strojnog prevođenja za hrvatski jezik
 

Sažetak: Zbog pomanjkanja dostupnih ljudskih prevoditelja ili zbog prekratkih rokova za dovršavanje prijevoda, broj istraživanja usmjerenih k razvoju sustava za strojno prevođenje u posljednjim godinama raste eksponencijalno. Primjerice, samo u Europskoj Uniji koja ima 24 službena jezika, potrebno je pokriti 552 prijevodna para. Kako bi se detektirali najvažniji problemi i unaprijedilo strojno prevođenje, za svaki pojedini jezični par potrebno je izvršiti detaljnu analizu pogrešaka, tj. identifikaciju i klasifikaciju pogrešaka u strojno prevedenom tekstu. Takva analiza otkriva jake strane nekog sustava, ali i problematična područja. 

Na prezentaciji će biti predstavljena Sveučilišna potpora unutar koje se prva grupa ciljeva odnosi na provođenje detaljne analize pogrešaka strojnih prijevoda gdje je hrvatski izvorni ili ciljni jezik, a u svrhu boljeg razumijevanja i unaprjeđenja sustava, tj. poboljšanja kvalitete strojnih prijevoda. Druga grupa ciljeva odnosi se na istraživanje utjecaja prozodije na sustav za statističko strojno prevođenje i utjecaja MSD oznaka najbrojnijih skupina promjenjivih vrsta riječi (imenicama, glagolima i pridjevima) u modeliranju sustava za statističko strojno prevođenje za englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski jezični par, te utjecaja primjene dvojezičnog rječnika na izlaz iz sustava za statističko strojno prevođenje za navedene jezične parove.