Research Class: Sustav temeljen na znanju za potporu modeliranju podataka

Naslov: Sustav temeljen na znanju za potporu modeliranju podataka (izlaganje o rezultatima istraživanja)
Predavač: Sabrina Šuman, prof. mat. i inf.
Datum izlaganja: 17.3.2017. u 12:15h u predavaonici O-358
 
Sažetak: Predavanjem će se prezentirati istraživanje koje kao glavni cilj ima razvoj sustava temeljenog na znanju za potporu modeliranju podataka. Opisat će se primijenjena metodika istraživanja, te će se prikazati dosadašnji rezultati istraživanja, trenutne istraživačke aktivnosti i daljnji plan istraživanja. Svrha cijeloga istraživanja je predložiti rješenje osnovnih problema koji se javljaju u procesu modeliranja podataka (sintaktičke i semantičke pogreške u kreiranju modela, neusklađenost sa korisničkim zahtjevima…), a koje će se temeljiti na metodi prevođenja jednoga jezika (kontroliranog prirodnog jezika) u drugi jezik (jezik entiteta i veza). Osnovni ciljevi koji se istraživanjem žele postići su: izvođenje kontroliranog prirodnog jezika kojim će biti prikazan poslovni opis s fokusom na podatke, izvođenje jezika za tekstualni prikaz modela podataka metodom entiteti i veze, izvođenje pravila prevođenja iz kontroliranog prirodnog jezika u jezik modela entiteti i veze, identificiranje pitanja za korisnika kojima će se upotpuniti nepotpuni modeli podataka, te razvoj sustava temeljenog na znanju za potporu procesu modeliranja podataka metodom entiteta i veza.