ResearchClass: Modeliranje složenih rečenica NOK metodom

Naslov: Modeliranje složenih rečenica NOK metodom (izlaganje o rezultatima istraživanja)
Predavač:  Marina Rauker Koch, profesor pedagogije i informatike
Datum izlaganja: 31. ožujka 2017. u 10.15h u predavaonici O-S32

Sažetak:

Predavanjem će se prikazati dosadašnja istraživanja kojih je cilj razvoj sustava za transformaciju složenih rečenica prirodnog jezika u relacijsku bazu podataka.  Na primjeru rečenica iz Ezopove basne u hrvatskoj („Zlatna jaja u kokoši“) i engleskoj („The Goose with the golden eggs“) inačici prikazana je primjena NOK metode na njihovo modeliranje. Prezentirati će se istraživanje transformacije teksta u oblik dijagrama DNOK te njegove daljnje transformacije u formaliziranom tekstualnom FNOK obliku te na kraju transformacije u relacijsku bazu podataka. Kao mogući problemi razmatrani su homonimi i sinonimi, riječi čije značenje ovisi o kontekstu rečenice.