Research Class: Sustav za integraciju relacijske baze podataka i jednostavnih rečenica prirodnog jezika primjenom konceptualnog okvira „Node of Knowledge“

Datum održavanja: četvrtak 30.03.2017. u 12.15 h u prostoriji O-357
Predavač: Martina Ašenbrener Katić, prof. mat. i inf.
Naziv predavanja: Sustav za integraciju relacijske baze podataka i jednostavnih rečenica prirodnog jezika primjenom konceptualnog okvira „Node of Knowledge“ 

Sažetak:

Postojeći informacijski sustavi i njihove pripadne baze podataka ne mogu prihvatiti znanja zapisana u rečenicama prirodnog jezika. Na osnovi konceptualnog okvira „Node of Knowledge (NOK)“, analizira se i modelira novi sustav temeljen na NOK metodi koji će u svojoj bazi podataka (BPNOK) čuvati tekstualno znanje iz rečenica prirodnog jezika bez gubitka semantike. Osim toga, sustav temeljen na NOK metodi može prihvatiti i pitanja dana upitnim rečenicama prirodnog jezika te na temelju znanja pohranjenog u BPNOK dati odgovor na postavljeno pitanje. Cilj ovog istraživanja je obogatiti postojeće informacijske sustave i njihove baze podataka sustavom za prihvat i predstavljanje znanja zapisanih u tekstovima s jednostavnim rečenicama prirodnog jezika odnosno sustavom temeljenom na konceptualnom okviru „Node of Knowledge“. Integracija dvaju sustava omogućuje dodavanje novih znanja vezanih za podatke u bazi podataka postojećeg informacijskog sustava bez izmjene postojeće sheme baze podataka. Rezultat tog proširenja je integralna semantički bogatija baza podataka.

U radu je definiran konceptualni okvir „Node of Knowledge“. Definirana su pravila transformacije izjavnih i upitnih rečenica prirodnog jezika u FNOK odnosno QFNOK zapis. Također, definirani su modeli sustava temeljenog na NOK metodi,algoritmi za transformaciju FNOK i QFNOK zapisa u relacijsku bazu podataka te algoritam za kreiranje odgovora. Razvijen je model integrirane baze podataka odnosno baze podataka postojećeg informacijskog sustava koji je integriran sa sustavom koji omogućuje unos znanja iskazanog rečenicama prirodnog jezika. Sada je moguće definirati pitanja prirodnog jezika koji obuhvaćaju znanje iz oba sustava. Osim toga, omogućeno je i dobivanje odgovora na postavljeno pitanje.