Naslovnica

Upisi na preddiplomski studij Informatike – jesenski rok

Upis pristupnika koji su ostvarili pravo upisa kroz NISpVU (www.postani-student.hr) unutar upisne kvote i dobili upisni broj održati će se u Studentskoj službi Odjela za informatiku (u zgradi odjela, Radmile Matejčić 2) prema rasporedu na osnovu rang liste 20. rujna 2018. od 10:00 do 14:00 sati.
 


Pristupnici kojima do termina upisa neće biti uručena svjedodžba i potvrda o položenim ispitima državne mature, moći će se upisati, a svjedodžbu i potvrdu o položenim ispitima državne mature predat će naknadno.

 
DOKUMENTI KOJE STUDENTI PRILAŽU VISOKOM UČILIŠTU PRILIKOM UPISA:
 
1.      Jedna fotografija veličine 4 x 6 cm
2.      Preslika svjedodžbe o državnoj maturi odnosno svjedodžba o završnom ispitu srednje škole (može se donijeti naknadno!) Napomena: nije potrebno priložiti presliku svjedodžbi svih razreda srednje škole 
3.      Preslika domovnice i rodnog lista (mogu i dokumenti preuzeti iz sustava e-građani)
4.      Preslika osobne iskaznice i dokument iz kojeg se može pročitati OIB kandidata.
5.      Priznanicu o uplati participacije (školarine) u iznosu od 5.500,00 kn ukoliko je student dužan participirati sukladno Odluci Senata (plativo u dvije rate: 1. rata 2.750,00 kn prilikom upisa, 2. rata do 1.3.2017.)
6.      Priznanica o uplati troškova upisa u iznosu od 330,00 kn uplaćenih na IBAN HR0423600001400485134 visokog učilišta (iznos od 330,00 kn ne obuhvaća osiguranje studenta).
7.      U svrhu ostvarivanja prava na studentsku prehranu kandidati moraju priložiti:
         - potvrdu o prebivalištu za studente čije je prebivalište izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta
         - rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora za vrhunskog sportaša s prebivalištem izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta
8.      Kandidati koji su već studirali u statusu redovitog studenta obvezni su dostaviti ovjerenu potvrdu prethodnog učilišta o datumu upisa u prvu godinu studija i broju ostvarenih ECTS-a u svakoj akademskoj godini do završetka ili ispisivanja sa studija.


 Više informacija