Naslovnica

Rang liste za upis na diplomske studije

Objavljene su rang liste za upis na diplomske studije informatike.

Upisi su u utorak, 2. listopada 2018. od 10.00 do 14.00 sati u Studentskoj službi Odjela za informatiku (zgrada sveučilišnih odjela, Radmile Matejčić 2, Rijeka, prizemlje, soba O-047).


  Rang lista za upis na diplomske studije informatike

Više informacija potražite ovdje.

Popis izbornih kolegija.
 

Prilikom upisa, u Studentsku službu potrebno je donijeti:

1.    jednu fotografiju veličine 3 x 4 ili 4 x 6 cm
2.    presliku osobne iskaznice i dokument iz kojeg je vidljiv OIB kandidata
3.    dokaz o uplati participacije (školarine) za redovite studente koji plaćaju participaciju (školarinu) uplaćenu na IBAN Odjela za informatiku, poziv na broj: OIB-1
4.    dokaz o uplati troškova upisa (upisnina) u iznosu od 330,00 kn uplaćenih na IBAN Odjela za informatiku, poziv na broj: OIB-2
5.    presliku diplome ili potvrde o završenom preddiplomskom studiju za studente koji nisu završili preddiplomski studij na Odjelu za informatiku (nije potrebno ovjeriti).
6.    Obrazac za upis (link)
7.    Matični list (link)
8.    E- indeks (link)
9.    U svrhu ostvarivanja prava na studentsku prehranu kandidat mora priložiti:

 •   Potvrdu o prebivalištu za studenta čije je prebivalište izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta ili čije je prebivalište unutar županije u kojoj je sjedište visokog učilišta, ali se studentu priznaje viša razina prava radi geografskih i prometnih osobitosti prebivališta (priznaju se elektronički zapisi izdani putem sustava e-Građani)
  •   Rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora za vrhunskog sportaša s prebivalištem izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta.