Naslovnica

Natječaj za izbor

Na temelju Odluke Vijeća Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci, Odjel za informatiku raspisuje 

NATJEČAJ

 
za izbor:

jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent (m/ž) za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija na određeno puno radno vrijeme. Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11 i101/14 – Odluka USRH).


Prijavi na natječaj prilaže se:
  • životopis,
  • domovnica ili dokaz o državljanstvu druge države,
  • dokaz o stručnoj spremi (stručnom nazivu, akademskom nazivu ili akademskom stupnju) i druge dokumente iz kojih se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete za izbor zvanje,
  • uvjerenje o prosjeku ocjena tijekom studija i
  • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (za pristupnike koji su strani državljani).


Pristupnici su dužni prijavu i svu traženu dokumentaciju dostaviti i na CD-u. Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja dostavljaju se poštom (preporučeno) na adresu: Sveučilište u Rijeci Odjel za informatiku, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka. Rok za podnošenje prijava s dokazima je 30 dana od objave natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 

                                                                                                                                   Odjel za informatiku