Naslovnica

Donesene odluke o dodjeli Rektorovih nagrada u 2014./2015. akademskoj godini

Odlukom Senata Sveučilišta u Rijeci od 21. travnja 2015. studentima Sveučilišta u Rijeci dodijeljene su Rektorove nagrade za izvrsnost u 2014./2015. akademskoj godini

Nakon provedenog natječajnog postupka, odlukom rektora Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Pere Lučina dodijeljene su sljedeće nagrade u akademskoj godini 2014./2105.:
Rektorova nagrada za studentski aktivizam studentu Diegu Šušanju (Tehnički fakultet)

Čestitamo svim nagrađenim studentima!