Naslovnica

Natječaji Zaklade Svučilišta u Rijeci

Zaklada Sveučilišta u Rijeci je raspisala dva natječaja: Natječaj za sufinanciranje organizacije skupova i Natječaj za sufinanciranje sudjelovanja na skupovima. Više informacija možete pronaći na službenim stranicama Sveučilišta.

Rok za podnošenje prijava je 02. lipnja 2016.