Student info

Pomoć studentima u pronalasku privatnog smještaja

Otvaranje Studentskog naselja „Trsat“ uvelike je povećalo broj smještajnih kapaciteta Studentskog centra Rijeka. Nažalost, kapaciteti i dalje ne zadovoljavaju potražnju za studentskim smještajem. U želji da pomogne studentima koji na natječaju za smještaj za akademsku godinu 2018. / 2019. neće ostvariti pravo na subvencionirani smještaj ili ne žele boraviti u smještajnim kapacitetima studentskih naselja, Studentski centar Rijeka na Facebooku objavljuje ponudu i potražnju za smještajem u privatnim sobama i stanovima. Studentski centar poziva vlasnike soba i stanova (ponudu) kao studente koji traže privatni smještaj (potražnju) da se jave kako bi njihovi oglasi bili objavljeni na Facebook stranici „Privatni smještaj – Studentski centar Rijeka“.
 
 

Opširnije...

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija

Sveučilište u Rijeci objavljuje Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god., temeljem odluke Senata od 26. lipnja 2018. godine.
 

Opširnije...

Novčana pomoć redovitom učeniku srednje škole ili studentu 2018./2019.

U okviru socijalnog programa grada Rijeke dodjeljuje se jednokratna novčana pomoć u iznosu od 1.000 kn. Za redovitog učenika srednje škole/studenta iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka, učenika/studenta učenika koji ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka ili učenika/studenta - dijete smrtno stradalog, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.
 

Opširnije...

Obavijest o studentskom vrednovanju nastave u ljetnom semestru ak. god. 2017./2018.

Odbor za osiguravanje i unapređivanje  kvalitete Odjela za informatiku u ljetnom semestru akademske 2017./2018. godine provest će studentsko vrednovanje nastave ispunjavanjem on-line anonimnog  ISVU upitnika za procjenu nastavnika i kolegija.
 

Studenti upisani na određeni kolegij mogu pristupiti vrednovanju samo jednom, a anketa je dostupna u ISVU sustavu od 4.6.2018. do 30.9.2018. Zasebno se vrednuju svi nastavnici (profesori i asistenti) koji su izvodili nastavu iz određenog kolegija.

Opširnije...

Istraživanje o poduzetničkim namjerama i kompetencijama studenata završnih godina studija

Dragi studentu/ice, Ured za karijere Sveučilišnog savjetovališnog centra započinje s provođenjem istraživanja namijenjenog praćenju razvoja karijere studenata Sveučilišta u Rijeci. Ovo istraživanje Ured će provoditi svake godine, a ciljna su skupina svi studenti završnih godina preddiplomskih i diplomskih studija. Sudjelovanje je dobrovoljno i u potpunosti anonimno, a ispunjavanje upitnika koji je dostupan na sljedećoj mrežnoj stranici https://goo.gl/forms/8pi8XMwZM4zcriji2 traje tek nekoliko minuta!
 
Unaprijed zahvaljujemo na Vašem trudu i izdvojenom vremenu!
 

Opširnije...

Natječaji za mobilnost u okviru programa Erasmus

Sveučilište u Rijeci je 1. lipnja 2018. raspisalo natječaje za mobilnost u okviru programa Erasmus. Detaljne informacije o Erasmus programu, tekstovi natječaja i prijavni obrasci objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta www.uniri.hr pod rubrikom Međunarodna suradnja, Erasmus.

Rezultati izbora studentskih predstavnika u Studentski zbor Odjela za informatiku

Temeljem dostavljene dokumentacije, Izborno povjerenstvo Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci potvrđuje i objavljuje sljedeće rezultate izbora studentskih predstavnika (i njihovih zamjenika) u Studentski zbor Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci:
 

I. izborna jedinica: preddiplomski, diplomski i poslijediplomski sveučilišni studij

•    lista pod rednim brojem 1, kandidata Slobodana Belige, dobila je 27 glasova
•    lista pod rednim brojem 5, kandidata Andree Toić, dobila je 18 glasova
•    lista pod rednim brojem 3, kandidata Jasmina Makaja, dobila je 15 glasova
•    lista pod rednim brojem 4, kandidata Milana Petrovića, dobila je 12 glasova
•    lista pod rednim brojem 2, kandidata Marine Kaluža, dobila je 10 glasova


Navedeni su kandidati izabrani kao studentski predstavnici u Studentski zbor Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci.
 

Odluke izbornog povjerenstva

Predstavljanje susjedstva Kampus

U petak, 8. lipnja 2018. godine, s početkom u 17:30 sati na Kampusu Sveučilišta održati će se predstavljanje susjedstva Kampus u sklopu programske linije „27 susjedstava“ projekta Rijeka EPK 2020.

Opširnije...

Projekt "Iskustvo zlata vrijedi"

Projekt „Iskustvo zlata vrijedi“ spaja poslodavce sa studentima slabijega materijalnog statusa i sa studentima s invaliditetom, s ciljem omogućavanja prakse koja će im omogućiti lakše zapošljavanje u budućnosti. Zainteresirani studenti se mogu prijaviti najkasnije do 15. lipnja 2018. Više o projektu pročitajte u samom prilogu.


Opširnije...

Lista kandidata za izbor studentskih predstavnika u studentski zbor Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci

Nakon provjere pristiglih kandidatura za izbor studentskih predstavnika u studentski zbor Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci, a sukladno Pravilniku o provedbi izbora za izbor studentskih predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 011-01/16-01/07; URBROJ: 2170-57-01-16-1, od 22. travnja 2016. godine), Izborno povjerenstvo Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci utvrđuje sljedeću listu kandidata:
 

Opširnije...