STEM stipendije - pomicanje rang-lista

Obavještavaju se studenti kako su danas, u ponedjeljak,15. siječnja 2018. godine, pomaknute rang-liste studenata koji su ostvarili pravo na STEM stipendiju.

Rang-liste moguće je vidjeti na sljedećoj poveznici. Studenti koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti primit će obavijest o ostvarivanju prava na državnu STEM stipendiju preko adrese elektroničke pošte evidentirane u sustavu AAI@EduHr. 
 
Ako student koji je ostvario pravo na državnu STEM stipendiju želi prihvatiti stipendiju, mora najkasnije do 22. siječnja 2018. godine do 12:00 h označiti izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja te upisati svoj IBAN žiro-računa. Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.
 
Ako u navedenom roku student ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da ne prihvaća državnu stipendiju.