Lista kandidata za izbor studentskih predstavnika u studentski zbor Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci

Nakon provjere pristiglih kandidatura za izbor studentskih predstavnika u studentski zbor Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci, a sukladno Pravilniku o provedbi izbora za izbor studentskih predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 011-01/16-01/07; URBROJ: 2170-57-01-16-1, od 22. travnja 2016. godine), Izborno povjerenstvo Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci utvrđuje sljedeću listu kandidata:
 

1. Slobodan Beliga (kandidat, Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci, III. godina poslijediplomskog studija) i Kristian Stančin (zamjenik, Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci, I. godina poslijediplomskog studija)

2. Marina Kaluža (kandidat, Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci, I. godina preddiplomskog studija) i Adis Tokalić (zamjenik, Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci, I. godina preddiplomskog studija)

3. Jasmin Makaj (kandidat, Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci, III. godina preddiplomskog studija) i Nikolina Ljubičić (zamjenik, Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci, III. godina preddiplomskog studija)

4. Milan Petrović (kandidat, Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci, II. godina diplomskog studija) i Ivan Severović (zamjenik, Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci, I. godina diplomskog studija)

5. Andrea Toić (kandidat, Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci, II. godina preddiplomskog studija) i Simona Starčević (zamjenik, Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci, II. godina preddiplomskog studija)


Odluke Izbornog povjerenstva
Odluka o imenovanju članova biračkog odbora