Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija

Sveučilište u Rijeci objavljuje Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god., temeljem odluke Senata od 26. lipnja 2018. godine.
 
Prijave za upis na diplomske studije Odjela za informatiku podnose se izravno u Studentskoj službi Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci (zgrada sveučilišnih odjela, Radmile Matejčić 2, Rijeka, prizemlje, soba O-047) prema uputama u Natječaju za upis u I. godinu diplomskih studija.