Novi naputak o organizaciji i provedbi ispita

Usvojen je novi Naputak o organizaciji i provedbi ocjenjivanja i vrednovanja prema Pravilniku o studijima Sveučilišta u Rijeci za akademsku 2018./2019. godinu.
 


  Naputak o organizaciji i provedbi ispita