Raspisani studentski izbori

Rektor Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Pero Lučin raspisuje studenstke izbore za Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove sastavnica. Izbori će biti održani u srijedu, 25. svibnja 2016. od 8 do 20 sati.

1. Odluka o raspisivanju studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Rijeci u 2016. godini

2.  Odluka o imenovanju Izbornog povjerenstva za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentskih zborova sastavnica Sveučilišta u 2016. godini

3. Odluka o imenovanju Povjerenstva za prigovore za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentskih zborova sastavnica Sveučilišta u 2016. godini

4. Naputak o postupku kandidiranja

5. Naputak o radu biračkih odbora

6. Naputak o sudjelovanju promatrača

7. Naputak o postupku s prigovorima

8. IPS 2016 - Obrazac 1.1. + 1.2. + 1.3.

9. IPS 2016 - Obrazac 2.1. + 2.2. +2.3.

10. IPS 2016 - Obrazac 3