Poziv i program međunarodne AARC konferencije za doktorande

Doktorska škola Sveučilišta u Rijeci organizira međunarodnu AARC konferenciju za doktorande 19. i 20. rujna 2019. na Kampusu Sveučilišta u Rijeci, u zgradi sveučilišnih Odjela, dvorana O-028, sa službenim početkom u 9:00 sati.


Ovogodišnja konferencija donosi aktualna predavanja iz područja Inovativnih tehnologija u biomedicini („Innovative technologies in biomedicine“) na kojoj će ugledni plenarni predavači predstaviti novosti iz područja.

U sklopu konferencije organizirati će se i prezentacije rezultata znanstvenih istraživanja u vidu posterskih priopćenja i oralnih prezentacija za odabrane teme.

Službeni jezik konferencije je engleski jezik.

Poziv
Program